Case – Routemeting lagerschade 

Vaststelling tijdens route:

Tijdens een route trillingsmeting werd er een plotse lagerschade gemeten op de ventilatorlagers. Onderstaande melding werd gemaakt in het verslag: 

Bevindingen: 

Op de koppelingskant van ventilator meten we een plots verschenen buitenringschade met zijbanden op het toerental

Ook in de peakvue zien we een sterke evolutie (0.8 naar 2.7G ). Onderstaande figuur toont de peakvuemeting aan de koppelingszijde.

We zien een duidelijke overeenkomst met de buitenringfrequentie van het 2312 lager.

Advies:

Gelieve het lager aan de koppelingskant van de ventilator te vervangen. Prioriteit: Hoog.

Vaststelling schade:

We zien een zeer duidelijk uitbrokkeling op 1 van de loopsporen op de buitenring.


Ook op de binnenring is dit zichtbaar.

We zien enkel een duidelijk loopspoor (zowel op binnen als buitenring) op 1 loopbaan. 
Deze is niet aan de zijde van de moer van de trekbus.
De oorzaak dient in de eerste plaats gezocht te worden in de spanning van de trekbus.

Besluit:

Door tijdig het lager wisselen is een plotse uitval van productie vermeden. Ook is er nu 
geen gevolgschade, de ventilator is na lagerwissel terug bruikbaar.
Door tijdig vast te stellen dat er een probleem ontstaan is, wordt de totale kost van een 
revisie naar beneden gehaald. Ook duidt de schadeanalyse op extra aandacht bij de 
volgende montage, om dit probleem in de toekomst te vermijden. 
Deze case leert ons dat de routemetingen een goede aanvulling zijn op het 
onderhoudspakket.