Privacy & Disclaimer

Artikel 1. Voorwerp

In deze gebruikersovereenkomst vindt u de bepalingen en voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van de informatie en diensten die door de site worden aangeboden. De gebruiker (hetzij bezoeker, hetzij adverteerder) van de site en van de diensten die door de site aangeboden worden, wordt geacht ingestemd te hebben met de bepalingen van deze gebruikersovereenkomst. 

ACD N.V. behoudt zich het recht voor op elk ogenblik deze gebruikersovereenkomst te wijzigen. De aangepaste gebruikersovereenkomst zal op de site bekend gemaakt worden en dertig dagen na de initiële bekendmaking automatisch van kracht worden. 

Artikel 2. Aansprakelijkheid

ACD N.V. kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de onjuistheden of tekortkomingen van gegevens zoals die vermeld staan op de site. Dit geldt zowel voor informatie die door ACD N.V. zelf op de site werd geplaatst, alsook voor informatie afkomstig van gebruikers (bezoekers en adverteerders). 

Incorrecte gegevens of tekortkomingen op de site geven geen garantie voor financiële compensatie. ACD N.V. is t.a.v. gebruikers of derden niet verantwoordelijk voor mogelijk geleden directe, indirecte, incidentele schade, winstderving of andersoortige schade veroorzaakt door haar nalatigheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven en interpreteren van informatie. 

ACD N.V. biedt de website uitdrukkelijk aan zoals ze is. Voor de technische realisatie ervan wordt een beroep gedaan op de meest geavanceerde technieken. ACD N.V. kan evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor het (tijdelijk) uitvallen of eventueel disfunctioneren van het systeem. 

ACD N.V. is niet verantwoordelijk voor links naar sites die beheerd worden door derden. ACD N.V. oefent geen enkele controle uit over de reeds genoemde websites en aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud ervan. De opname van links naar deze websites betekent niet dat ACD N.V. de elementen goedkeurt die deze sites bevatten, en impliceert niet noodzakelijkerwijs een samenwerking tussen ACD N.V. en de eigenaars van deze sites. 

De informatie op de site wordt periodiek gewijzigd. ACD N.V. behoudt zich het recht voor op elk moment verbeteringen en/of wijzigingen door te voeren op de site. 

Artikel 3. Intellectuele eigendom en copyright

De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat de op de site verstrekte gegevens (teksten, grafische elementen en dergelijke) eigendom zijn en blijven van ACD N.V. Niets van de site mag gebruikt worden voor reproductie, aanpassing, verspreiding, verkoop, publicatie of commerciële doeleinden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ACD N.V. Het is ook verboden om deze informatie elektronisch op te slaan of te gebruiken voor onwettige doeleinden. Het opslaan van informatie vanop de site in een database is niet toegestaan, met uitzondering van het automatisch 'cachen' van de informatie door een browser. 

Artikel 4. Privacyregeling en bescherming van de persoonlijke levenssfeer

ACD N.V. verzamelt persoonlijke informatie die noodzakelijk is om een optimale werking van de site te garanderen. Deze informatie kan door ACD N.V. gebruikt worden voor acties of berichten van commerciële aard. ACD N.V. garandeert echter deze gegevens nooit vrij te geven aan derden zonder expliciete toestemming van de betrokken partij. 

ACD nv verzamelt ook informatie in logfiles. Deze informatie wordt gebruikt voor interne doeleinden, zoals trafiek- en profielanalyse om op die manier het dienstenaanbod van de site verder op punt te stellen. ACD N.V. maakt gebruik van de cookies van Google Analytics om de website gebruiksvriendelijker te maken, deze cookies worden enkel gebruikt om niet-persoonlijk identificeerbare informatie op te slaan.

Wijzigingen aan de ACD N.V. Privacyregelingen zijn te allen tijde mogelijk, maar zullen aan de gebruikers meegedeeld worden via de website. 

In overeenstemming met de wet van 8 december 1992 m.b.t. de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, worden alle gegevens die de gebruiker op de site invult op verzoek medegedeeld en, indien de gebruiker dit wenst, binnen een redelijke termijn gratis gecorrigeerd. ACD N.V. is verantwoordelijk voor het verwerken, opslaan en beheren van deze persoonlijke gegevens. Alleen de individuele e-mailadressen die bezoekers ons aanleveren worden opgeslagen. Om uit de database verwijderd te worden volstaat het een e-mail te sturen. De gebruiker kan persoonlijke gegevens ten allen tijde op eenvoudig verzoek kosteloos inkijken. De bezoeker kan steeds bezwaar maken tegen het gebruik van zijn gegevens voor doeleinden van direct marketing. 

Artikel 5. Bewijs en toepasselijk recht

Het Belgische recht is van toepassing. Partijen aanvaarden dat de elektronische communicatie tussen hen beiden rechtskracht bezit van schriftelijk bewijs. In geval van geschillen of betwisting zijn enkel de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.

 

Wij gebruiken cookies

Tijdens een bezoek aan onze website kunnen 'cookies' op uw harde schijf geplaatst worden om de website beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker.

De Belgische Wet betreffende de elektronische communicatie van 13 juni 2005 bevat enkele bepalingen rond cookies en het gebruik ervan op websites. De wet is een omzetting van de Europese e-Privacyrichtlijn, wat betekent dat de cookiewetgeving verschillend kan geïmplementeerd worden in andere Europese lidstaten. ACD NV is gevestigd in België en volgt bijgevolg de Belgische wetgeving inzake cookies.

Op deze website worden analytische cookies gebruikt: met deze cookies kunnen we bezoeken en traffic bijhouden, zodat we de prestaties van onze website kunnen meten en verbeteren. Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de "Analytics"-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken, met het oog op verbetering van onze diensten. Lees hier de Privacy policy van Google. Om onze website te delen op sociale media worden knoppen gebruikt, die geplaatst worden door de onderneming AddThis. Indien u dit niet wenst, dan kan u dit uitschakelen via http://www.addthis.com/privacy/opt-out.

U bent u als bezoeker vrij om de cookies uit te schakelen via uw browserinstellingen.